พื้นที่พร้อมขาย

พื้นที่โครงการรวม 2,000 Rais
พื้นที่พร้อมขาย'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' Rais
Phase 1 150-3-5
Phase 2 141-2-41.9
Phase 3 301-2-20.4