ทางหลวงชนบท สำรวจออกแบบถนนเลียบทางรถไฟ

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบ ถนนเลียบทางรถไฟและโครงสร้างต่างระดับผ่านทางรถไฟช่วง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต-นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการการขนส่งทั้งโครงข่...

Read More +
City Talk

งานนิทรรศการ Thammasat City Futures and TDS Exhibition 2020 และงานเสวนา City Talk ณ ลาน EDEN ชั้น 3 ศูนย์การค้า Central World

คณะฯ ขอขอบคุณ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และคุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อ...

Read More +
Thammasat - Nava Nakorn Smart City

นักศึกษาจากคณะฯ และ Harvard Graduate School of Design (GSD) ได้ร่วมนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นของโครงการ Thammasat - Nava Nakorn Smart City และร่วมงาน Networking Dinner จัดขึ้น ณ ห้อง Digital Media S...

Read More +
กิจกรรมแจกข้าวกล่อง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวนคร ได้มอบหมายให้ตัวแทนนำอาหารและเครื่องดื่มออกแจกจ่ายแก่ชุมชนต่างๆภายในเขตอุตสาหกรรม นวนคร เพื่อเป็นการช่วยเหลือและผ่อนภาระของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 โดยกิจก...

Read More +