ที่ตั้งและแผนผังเขตอุตสาหกรรม

999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ (กม 231)

ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380

ภาพรวม

นวนครฯ มีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสำหรับการลงทุนทางอุตสาหกรรม เป็นเมืองอุตสาหกรรมตั้งอยู่บนถนน พหลโยธิน กิโลเมตร ที่ 46 ในด้านความสะดวกของการเดินทางมี ทางด่วน , ถนนวงแหวน , สถานีรถไฟและ สถานีรถบัส ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเขตอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งสร้างความคล่องตัวในการเดินทางไปทั่วทุกส่วนภาคของประเทศ

0ไร่

พื้นที่

0โรงงาน

ต่างประเทศ & ในประเทศ

1ชั่วโมง

การเดินทางจากกรุงเทพฯ

ห่างจาก

จาก กม
สนามบินสุวรรณภูมิ 55
กรุงเทพ 46
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนครราชสีมา 192
ท่าเรือแหลมฉบัง 150

สาธารณูปโภค

เพื่ออำนวยความสะดวกและประโยชน์ของลูกค้า นวนครได้จัดการให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งได้มาตราฐานสากลประกอบด้วย

สถานีไฟฟ้าย่อย 4 สถานี กำลังจ่ายกระแสไฟฟ้า 515 MVA. กำลังส่ง 115 KV และ 22 KV จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด (NNEG) กำลังการผลิต 185 เมกกะวัตต์ และระบบพลังงานทางเลือกแบบ solar on-grid ซึ่งจะขยายบริการไปยังโรงงานต่างๆในอนาคต

ก๊าซธรรมชาติจำหน่ายโดย บริษัท ปตท 

โรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมนวนคร ผลิตน้ำได้ 90,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และสำรองจากการประปาส่วนภูมิภาคอีก 50,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบ Activated Sludge สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 46,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

เครือข่ายใยแก้วนำแสงใต้ดินทั่วโครงการและระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่และทุกคลื่นบริการ

ถนน 4 เลนและ 2 เลนที่มีความกว้าง 32ม และ 28ม ตามมาตรฐาน

กล้อง CCTV และพนักงานรักษาความปลอดภัยรวมถึงสถานีตำรวจและสถานีดับเพลิงภายใน

ขยะจากกระบวนการผลิตจัดเก็บโดยบริษัทที่มีมาตรฐานและได้รับการเลือกจากลูกค้า

เขตแนวป้องกันน้ำท่วม

กำแพงป้องกันน้ำถาวรสูงจากระดับน้ำทะเล 5.5 เมตร รอบโครงการรวมระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และรางระบายน้ำฝน (V-Ditch) รวมทั้งสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน 5 สถานี และเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่จำนวน 10 เครื่อง มีกำลังสูบน้ำกว่า 1.3 ล้าน ลบ.ม/วัน

สามารถติดต่อโดยตรงกับ คุณวีระชัย ชุติมากรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม เบอร์โทร 081-732-1946

รักษาระดับน้ำ
ในฤดูแล้งระดับน้ำในคลองจะถูกรักษาอยู่ที่ 1.5ม เพื่อรองรับน้ำฝน 450,000 ลูกบาศก์เมตร ในฤดูฝนระดับน้ำในคลองจะถูกรักษาอยู่ที่ 1.ม เพื่อรองรับน้ำฝน 700,000 ลูกบาศก์เมตร

บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองในกรณีเหตุไฟฟ้าดับ โดยได้จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) และระบบเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบสลับสาย (Sub-Switching) โดยจะเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากสายส่งเดิมที่ไม่มีกระแสไฟกับสายส่งใกล้เคียงที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านปกติ ทั้งนี้บริษัทยังจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังดูแลการระบายน้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง

ใบรับรอง

MASCI ISO 9001:2015

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ประเทศไทย)

การพัฒนาที่ดิน การผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และการให้บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร