ที่ตั้งและแผนผังเขตอุตสาหกรรม

ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

เขตอุตสาหกรรมนวนคร แบ่งเป็น 4 ส่วน
พื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป
พื้นที่เขตปลอดอากร
พื้นที่เขตพาณิชยกรรม และที่พักอาศัย
พื้นที่สีเขียว.

ภาพรวม

นวนครฯ มีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสำหรับการลงทุนทางอุตสาหกรรม เป็นเมืองอุตสาหกรรมตั้งอยู่บนถนน พหลโยธิน กิโลเมตร ที่ 46 ในด้านความสะดวกของการเดินทางมี ทางด่วน , ถนนวงแหวน , สถานีรถไฟและ สถานีรถบัส ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเขตอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งสร้างความคล่องตัวในการเดินทางไปทั่วทุกส่วนภาคของประเทศ

0ไร่

พื้นที่

0โรงงาน

ต่างประเทศ & ในประเทศ

1ชั่วโมง

การเดินทางจากกรุงเทพฯ

ห่างจาก

จาก กม
สนามบินสุวรรณภูมิ 55
กรุงเทพ 46
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนครราชสีมา 192
ท่าเรือแหลมฉบัง 150

สาธารณูปโภค

เพื่ออำนวยความสะดวกและประโยชน์ของลูกค้า นวนครได้จัดการให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งได้มาตราฐานสากลประกอบด้วย

จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบไปด้วยสถานีไฟฟ้าย่อย 4 สถานี กำลังจ่ายกระแสไฟฟ้า 515 MVA. ไฟฟ้ากำลังส่ง 115 KV และกำลังส่ง 22 KV และมีระบบพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์แบบ On-Grid ขนาด 300kw และ 700kw ช่วยสนับสนุนซึ่งจะขยายบริการไปยังโรงงานต่างๆในอนาคตตามลักษณะ Smart-Grid และบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด (NNEG) เพื่อสนองตอบความต้องการไฟฟ้าในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร มีกำลังการผลิต 185 เมกกะวัตต์

โรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมนวนคร ผลิตน้ำได้ 90,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และสำรองจากการประปาส่วนภูมิภาคอีก 50,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบ Activated Sludge ทันสมัย และได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 46,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

เครือข่ายใยแก้วนำแสงใต้ดิน สามารถรองรับได้ทุกระบบและทุกบริการ เพิ่มประสิทธิ์ภาพและลดต้นทุนให้กับผู้ใช้รวมถึงลดอุบัติเหตุและดีต่อสภาพแวดล้อม

จาก บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

ภายในโครงการมีความกว้างและผิวจราจรที่ได้รับมาตรฐาน ประกอบด้วยถนนสายหลัก 4 เลน กว้าง 32 เมตร และถนนสายรองกว้าง 28 เมตร

กล้องวงจรปิด CCTV และพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง รอบโครงการ พร้อมทั้งสถานีตำรวจและรถดับเพลิง

ขยะอันตรายและขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้รับการกำจัด โดยบริษัท เจนโก้ จำกัด และ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นผู้เลือกใช้บริการ

เขตแนวป้องกันน้ำท่วม

กำแพงป้องกันน้ำถาวรสูงจากระดับน้ำทะเล 5.5 เมตร รอบโครงการรวมระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และรางระบายน้ำฝน (V-Ditch) รวมทั้งสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน 5 สถานี และเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่จำนวน 10 เครื่อง มีกำลังสูบน้ำกว่า 1.3 ล้าน ลบ.ม/วัน

รักษาระดับน้ำ
ฤดูแล้ง ช่วงเดือนธันวาคม ถึง เดือนกรกฎาคม จะรักษาระดับน้ำในคลองอยู่ที่ 1.50 เมตร รองรับน้ำฝนได้ 450,000 ลูกบาศก์เมตร ฤดูฝน ช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน จะรักษาระดับน้ำในคลองอยู่ที่ 1.00 เมตร รองรับน้ำฝนได้ 700,000 ลูกบาศก์เมตร

บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองในกรณีเหตุไฟฟ้าดับ โดยได้จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) และระบบเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบสลับสาย (Sub-Switching) โดยจะเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากสายส่งเดิมที่ไม่มีกระแสไฟกับสายส่งใกล้เคียงที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านปกติ ทั้งนี้บริษัทยังจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังดูแลการระบายน้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถติดต่อโดยตรงกับ คุณวีระชัย ชุติมากรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม เบอร์โทร 081-732-1946

ใบรับรอง

MASCI ISO 9001:2015

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ประเทศไทย)

การพัฒนาที่ดิน การผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และการให้บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร