ที่ตั้งและแผนผังเขตอุตสาหกรรม

999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ (กม 231)

ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380


ภาพรวม

เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา เป็นเขตอุตสาหกรรมแห่งที่ 2 สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2548 บนเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ ในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่อันดับสองของประเทศ และมีจำนวนประชากรมากกว่า 2,500,000 คน อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 231 กิโลเมตร มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และเป็นประตูสู่อินโดจีน เป็นแหล่งรวมแรงงานที่มีฝีมือจำนวนมาก อีกทั้งยังมีค่าแรงที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จึงเป็นทำเลทองของนักลงทุน

0ไร่

พื้นที่

0โรงงาน

ต่างประเทศ & ในประเทศ

1ชั่วโมง

การเดินทางจากกรุงเทพฯ

ห่างจาก

จาก กม
สนามบินสุวรรณภูมิ 263
กรุงเทพ 231
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนครราชสีมา 192
ท่าเรือแหลมฉบัง 273

สาธารณูปโภค

เพื่ออำนวยความสะดวกและประโยชน์ของลูกค้า นวนครได้จัดการให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งได้มาตราฐานสากลประกอบด้วย

สถานีไฟฟ้าย่อยภายในโครงการบริหารโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 100 MVA ต่อวัน 

ระบบน้ำอุสาหกรรมมีกำลังการผลิตที่ 5,000 ลบ.ม./วัน และมีการสำรองน้ำดิบขนาด 1.6 ล้าน ลบ.ม

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งชนิดเติมอากาศ สามารถบำบัดน้ำเสียได้ถึง 4,000 ลบ.ม./วัน

ระบบโครงข่ายการสื่อสารแบบใยแก้วนำแสงที่เร็วและมีเสถียรภาพสูง รวมถึงการรองรับเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกบริษัท

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานสามารถรองรับการบรรทุกน้ำหนักสูงได้

การตรวจพื้นที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยและการเฝ้าระวังจาก CCTV ตลอด 24 ชม 

ขยะอันตรายและขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้รับการกำจัดโดย บริษัทมืออาชีพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นผู้เลือกใช้บริการ

มีเขื่อนดินสูง 2.5 เมตร รอบโครงการ และรางระบายน้ำฝนแบบ V-Ditch

ใบรับรอง

MASCI ISO 9001:2008

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ประเทศไทย)

การพัฒนาที่ดิน และการให้บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมาMASCI ISO 14001:2004

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ประเทศไทย)

การพัฒนาที่ดิน และการให้บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา