ที่ตั้งและแผนผังเขตอุตสาหกรรม

999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ (กม 231)

ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380

'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

ภาพรวม

เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา เป็นเขตอุตสาหกรรมแห่งที่ 2 สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2548 บนเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ ในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่อันดับสองของประเทศ และมีจำนวนประชากรมากกว่า 2,500,000 คน อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 231 กิโลเมตร มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และเป็นประตูสู่อินโดจีน เป็นแหล่งรวมแรงงานที่มีฝีมือจำนวนมาก อีกทั้งยังมีค่าแรงที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จึงเป็นทำเลทองของนักลงทุน

0ไร่

พื้นที่

0โรงงาน

ต่างประเทศ & ในประเทศ

1ชั่วโมง

การเดินทางจากกรุงเทพฯ

ห่างจาก

จาก กม
สนามบินสุวรรณภูมิ 263
กรุงเทพ 231
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนครราชสีมา 192
ท่าเรือแหลมฉบัง 273

สาธารณูปโภค

เพื่ออำนวยความสะดวกและประโยชน์ของลูกค้า นวนครได้จัดการให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งได้มาตราฐานสากลประกอบด้วย

สถานีไฟฟ้าย่อยภายในโครงการบริหารโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 100 MVA ต่อวัน 

ระบบน้ำอุสาหกรรมมีกำลังการผลิตที่ 5,000 ลบ.ม./วัน และมีการสำรองน้ำดิบขนาด 1.6 ล้าน ลบ.ม

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งชนิดเติมอากาศ สามารถบำบัดน้ำเสียได้ถึง 4,000 ลบ.ม./วัน

ระบบโครงข่ายการสื่อสารแบบใยแก้วนำแสงที่เร็วและมีเสถียรภาพสูง รวมถึงการรองรับเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกบริษัท

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานสามารถรองรับการบรรทุกน้ำหนักสูงได้

การตรวจพื้นที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยและการเฝ้าระวังจาก CCTV ตลอด 24 ชม 

ขยะอันตรายและขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้รับการกำจัดโดย บริษัทมืออาชีพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นผู้เลือกใช้บริการ

มีเขื่อนดินสูง 2.5 เมตร รอบโครงการ และรางระบายน้ำฝนแบบ V-Ditch

555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
I2CKvwvf
-1 OR 2+657-657-1=0+0+0+1 --
-1 OR 2+615-615-1=0+0+0+1
-1' OR 2+628-628-1=0+0+0+1 --
-1' OR 2+601-601-1=0+0+0+1 or 'RZsTDbuR'='
-1" OR 2+119-119-1=0+0+0+1 --
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:15' --
-1); waitfor delay '0:0:15' --
1 waitfor delay '0:0:15' --
KFZo7iGx'; waitfor delay '0:0:15' --
-5 OR 19=(SELECT 19 FROM PG_SLEEP(15))--
-5) OR 379=(SELECT 379 FROM PG_SLEEP(15))--
-1)) OR 441=(SELECT 441 FROM PG_SLEEP(15))--
O83zzcSo' OR 223=(SELECT 223 FROM PG_SLEEP(15))--
u9gwvz4q') OR 337=(SELECT 337 FROM PG_SLEEP(15))--
SrFrGaDS')) OR 459=(SELECT 459 FROM PG_SLEEP(15))--
555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555

ใบรับรอง

MASCI ISO 9001:2008

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ประเทศไทย)

การพัฒนาที่ดิน และการให้บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมาMASCI ISO 14001:2004

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ประเทศไทย)

การพัฒนาที่ดิน และการให้บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา