1971,Establishment
200+, World Class companies
2002, In the Stock Exchange of Thailand
ภาพรวม

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (นวนคร) เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม เป็นเวลาเกือบ 50 ปีแล้วที่นวนครมีชื่อเสียงว่าเป็นหนึ่งในผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในประเทศ เขตอุตสาหกรรมนวนครเป็นที่ตั้งของ บริษัท ระดับโลกกว่า 200 บริษัท ทั้งในและต่างประเทศ'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

นครอุตสาหกรรมแห่งนวัตกรรมใหม่

นวนครเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ชำนาญการในด้านการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมในลักษณะบริการพื้นที่พร้อมขายและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบ ทางบริษัทได้มีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อรับกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจดิจิตัลสำหรับการสร้างธุรกิจที่ทำรายได้ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้กับบริษัท เขตอุสาหกรรมนวนครยินดีต้อนรับนักลงทุนไทยและต่างชาติที่ต้องการสร้างและขยายฐานการผลิตสินค้าในประเทศไทยด้วยความพร้อมของสินค้าและบริการแบบ One Stop Service นวนครเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดเพราะนวนครคือผู้นำการพัฒนาของอุตสาหกรรม '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'