ก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำฝน

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำฝนบริเวณถนนนวนคร 16 ตัดถนนนวนคร 19 ภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 23 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้