แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาง "Nava Smart Life"_เขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี

เรียน ผู้ประกอบการ

ตามที่ปัจจุบัน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาง E-mail : navanakornnews@gmail.com นั้น

บริษัทนวนครฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาง “Nava Smart Life” ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน ในการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยท่านสามารถเชื่อมต่อ “Nava Smart Life” ได้ที่ QR Code หรือ ลิ้งค์เพิ่มเพื่อน Line https://lin.ee/MpKYGxd

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและพนักงานของท่านได้ทำการดาวน์โหลด “Nava Smart Life” ตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ขอแสดงความนับถือ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)