กิจกรรมแจกข้าวกล่อง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวนคร ได้มอบหมายให้ตัวแทนนำอาหารและเครื่องดื่มออกแจกจ่ายแก่ชุมชนต่างๆภายในเขตอุตสาหกรรม นวนคร เพื่อเป็นการช่วยเหลือและผ่อนภาระของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นบ่อยครั้งและจะมีต่อไปอย่างไม่มีกำหนด