ทางหลวงชนบท สำรวจออกแบบถนนเลียบทางรถไฟ

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบ ถนนเลียบทางรถไฟและโครงสร้างต่างระดับผ่านทางรถไฟช่วง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต-นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการการขนส่งทั้งโครงข่ายถนน แก้ไขปัญหา การจราจรถนนพหลโยธินและโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมนวนคร